Mormors Kræmmerhus

Is cafe Mormors Kræmmerhus er flyttet til naboejendom, Havnebakken 4.
Nu er der Vinhandel Langhorn Vin i denne butik på hjørnet.

http://www.mormorskraemmerhus.dk/